03 januari 2019

Succes! Je telefonische sollicitatie of eerste sollicitatiegesprek is goed verlopen. Je wordt dan ook uitgenodigd voor een tweede gesprek of opvolgingssollicitatie. Je staat nu al een stap dichter bij je nieuwe job. De inzet van zo’n sollicitatiegesprek ligt dan ook hoger. Wat wordt er van je verwacht? Hoe pak je het aan? Hoe kan je je voorbereiden?

Je tweede sollicitatiegesprek zal veel gedetailleerder zijn dan wanneer je voor de eerste keer langskomt. De vragen zijn dan ook veel specifieker en sterk gericht op je ervaring en skills. Meestal worden er dan ook vragen gesteld rond situatievoorbeelden. Je kan dan gevraagd worden om een situatie te beschrijven waarin je de competentie of skill hebt gebruikt.

Aan de hand daarvan kunnen ze een aantal gedragspatronen analyseren. Verder gebruiken ze de informatie die je hier verschaft ook om te bekijken of je wel een goed zicht hebt op je capaciteiten. Het is ook een goede graadmeter om je professionaliteit te testen. Wanneer je bij dit soort vragen met je mond vol tanden zit kom je namelijk ongeloofwaardig en onvoorbereid over.

Waarvoor dient het tweede gesprek? 

Kwaliteiten en competenties

Waarschijnlijk heb je dit onderwerp al voor een stuk behandeld in je eerste gesprek. In het tweede sollicitatiegesprek wordt er echter dieper ingegaan op je persoonlijke kwaliteiten en hoe deze passen bij de job en het bedrijf. Het is ook mogelijk dat je hier een aantal testen moet uitvoeren om bepaalde aantoonbare skills te bewijzen.

The perfect fit

Het bedrijf wil ook achterhalen of en hoe jij in het bedrijf past. Vaardigheden en competenties kunnen aangeleerd worden, een mentaliteit niet. Ze willen je dan ook graag in de context van hun bedrijf bezig zien.

 

Wat kan je verwachten? 

Een rondleiding

Het is goed mogelijk dat je een rondleiding krijgt in het bedrijf. Ook hier kunnen ze dan checken hoe je hiermee omgaat en hoe je reageert op mogelijk collega’s. Alles hangt af in wat soort bedrijf je terecht komt. Indien de rondleiding niet voorzien is, mag je er gerust om vragen. Hou er wel rekening mee dat de tijd van de HR medewerker beperkt is. Probeer dan ook in te schatten of hier ruimte voor is. Als je weet dat er al twee andere kandidaten zitten te wachten kan je dit beter niet aanvragen.

Testen

Voor kantoorjobs is hangt het er heel sterk van af wat je job inhoud gaat zijn. Gaat het om een communicatieve job kan het zijn dat je taalvaardigheid getest wordt. Voor een commerciële job, ga je deze skills moeten aantonen in een verkoopgesprek. Voor technische jobs gaan ze ofwel schriftelijk of in de praktijk je technische competenties testen. Soms word je ook onderworpen aan persoonlijkheidstests. Je kan eventueel op voorhand vragen of er tests voorzien zijn waarop je je kan voorbereiden.

Gesprekken met operationele mensen 

Het grootste deel van je tijd zal je eerder met de recruiter spreken. Vaak wordt er ook iemand bijgehaald die de praktijk van de job goed kent. Dit komt heel vaak voor bij jobs waarbij er specifieke kennis vereist is waarvan de HR medewerker niet op de hoogte is. Anderzijds gebruiken ze dit soort gesprekken ook om te achterhalen hoe jij omgaat met potentiële collega’s. Zo gaan ze beoordelen of je al dan niet in het team past.

Voorwaarden

Heel vaak wordt ook hier gekeken naar jouw verwachtingen rond verloning en extralegale voordelen. Wees hier zelf in eerste instantie niet te specifiek. Je kan beter vragen wat de gangbare verloning is voor iemand met jouw ervaringsniveau. Je kan ook eventueel kaderen door te vermelden wat je momenteel verdient als je al aan het werk bent. Check zeker vooraf wat de gangbare lonen zijn in de sector. Het heeft weinig zin om 3.000€ bruto te vragen als je weet dat het gemiddelde eerder rond €2.000 ligt.

Hoe kan je je voorbereiden

De voorbereiding verschilt niet zoveel van deze voor een eerste sollicitatiegesprek. Alleen is het bij een tweede gesprek eens zo belangrijk om hier geen fouten te maken.

Weet waar(voor) je solliciteert

Als het goed zit, weet je normaal gezien al heel wat over het bedrijf. Je hebt voor je eerste sollicitatie de website en eventuele nieuwsberichten over het bedrijf ontdekt. Misschien heb je ook waardevolle informatie kunnen vergaren tijdens je eerste gesprek. Hoe meer je hier tijdens je eerste ontmoeting kan te weten komen, hoe beter. Durf dus zeker vragen stellen over het bedrijf, de afdeling en de job waarin je terecht zou komen.

Herbeleef je eerste gesprek

Probeer je eerste sollicitatiegesprek kritische te bekijken. Waren er vragen waarmee je het moeilijk had? Probeer deze dan extra goed voor te bereiden. Waar lag de focus van de recruiter? Kan je hier verder op uitbreiden? Belangrijk is dat je je gevoel hier even aan de kant legt en van op afstand naar je prestatie kijkt. Ontdek waar het minder goed ging, of waar je punten scoorde tijdens het gesprek.

Zijn er nog vragen?

We blijven er op hameren, maar de vragen die je zelf stelt zijn enorm belangrijk voor je slaagkansen. Belangrijk is dat je een andere lijst met vragen hebt dan tijdens het eerste gesprek. (Of op zijn minst enkel de vragen stelt die nog niet aan bod zijn gekomen.) Stel hier dan ook specifieke vragen gericht op de dagdagelijkse bezigheden in de job. Vraag ook gerust naar hoe prestaties beoordeeld worden en welke doelen er de eerste 6 maanden worden gesteld.

U vraagt, wij antwoorden

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat je de mogelijke vragen gaat voorbereiden die de recruiter voor jou heeft. Je kan online talloze lijsten vinden met de meest voorkomende interviewvragen. Wij hebben er voor jou ook al een aantal geselecteerd. Gun jezelf de tijd om hierover rustig na te denken. Voordeel hiervan is dat je gewend raakt aan het soort vragen dat gesteld kan worden. Zelfs als er dan een vraag tussen zit die je niet voorbereidde, kan je hier beter op inspelen. Je zal dan ook een pak geruster aan het gesprek kunnen beginnen en bijgevolg beter presteren.