Interim

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy!

De Vivaldis Groep (Vivaldis Interim NV en Vivaldis Construct NV) gevestigd op de Lange Klarenstraat 19 te 2000 Antwerpen) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. De Vivaldis Groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als General Data Protection Regulation of kortweg GDPR).

In het kader van onze hoofddoelstelling, de meest geschikte uitzendkrachten bij de juiste werkgever inzetten zodat zij zich hier ten volle professioneel kunnen ontplooien, gaan wij regelmatig om met persoonsgegevens.

U bent kandidaat-uitzendkracht of uitzendkracht

Als werkzoekende worden uw persoonsgegevens zoals naam, adres, contactgegevens, geboortegegevens, burgerlijke staat, geslacht, pasfoto, nationaliteit, INSZ-nummer, werkvergunning en verblijfsdocument, CV (curriculum vitae) en professionele en persoonlijke realisaties en interesses, geregistreerd bij de Vivaldis Groep.

Deze gegevens hebben we gekregen door uw aanmelding in één van onze kantoren, doordat wij u gecontacteerd hebben of door uw registratie op onze website. Op dat moment vragen wij u en geeft u uw expliciete toestemming aan de Vivaldis groep om deze gegevens te gebruiken om voor u een gepaste betrekking te vinden en u verder te informeren over onze uitgebreide dienstverlening.

De Vivaldis Groep zal uw persoonsgegevens niet doorsturen behalve voor bovenstaande doeleinden.

Uw gegevens worden 5 jaar bijgehouden na het laatste contact, tenzij u aangeeft dat u uw gegevens eerder wenst te verwijderen. U krijgt een bericht van ons om deze termijn desgewenst te verlengen.

Als u voor de Vivaldis Groep werd tewerkgesteld bij één van onze klanten, hebben we de verplichting bijkomende gegevens bij te houden in verband met wettelijke of fiscale controles volgens de geldende regelgeving.

U bent een bedrijf dat (af en toe) op zoek is naar gemotiveerde werkkrachten

Als bedrijf bent u regelmatig op zoek naar uitstekende werknemers. Wij hebben uw gegevens verkregen omdat ze publiek beschikbaar zijn of omdat u ons op een bepaald moment de opdracht hebt gegeven naar één of meerdere kandidaten op zoek te gaan. De Vivaldis Groep heeft hierdoor uw naam, contactgegevens zoals werkadres, telefoonnummer of emailadres en titel opgeslagen in ons klantenbestand.

Wij vinden het in uw en ons gerechtvaardigd belang om u op de hoogte te houden van voor u gekwalificeerde werkzoekenden en van onze uitgebreide dienstverlening. Uw gegevens zijn toegankelijk voor onze consulenten en worden enkel gebruikt in het kader van bovenstaande doelstellingen. Wij houden uw gegevens bij zolang er een contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichting is.

U bent één van onze leveranciers

Als leverancier verwerken wij uw persoonsgegevens om de uitvoering van onze contractuele verplichtingen te kunnen nakomen. Het gaat dan voornamelijk om contactgegevens zoals, naam, telefoonnummer en/of emailadres om de communicatie te kunnen vergemakkelijken. Indien bepaalde contactgegevens niet meer correct zijn, vragen wij u om dit aan ons bekend te maken.

Wij houden uw gegevens bij zolang er een contractuele,fiscale of boekhoudkundige verplichting is.

Uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligd IT platform en zijn raadpleegbaar door onze consulenten. De Vivaldis Groep heeft de nodige administratieve, fysische en technologische middelen ingezet om uw privacy te garanderen. Dit platform wordt beheerd en geoptimaliseerd samen met een aantal derde partijen.

Met al deze derde partijen heeft de Vivaldis Groep een overeenkomst gesloten teneinde steeds uw privacy te garanderen.

Uw gegevens verlaten in geen geval het Europees grondgebied.

Uw rechten als persoon

U hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, aan te passen en het recht om niet meer gecontacteerd te worden of zelfs verwijderd te worden uit onze bestanden, zolang er geen contractuele, fiscale of boekhoudkundige verplichtingen zijn die ons hierin tegenhouden. Dit kan u doen bij ieder contact met één van onze consulenten of bij onze Data Protection Officer via privacy@vivaldisinterim.be of per post op Data Protection Officer – Vivaldis Interim – Lange Klarenstraat 19 – 2000 Antwerpen

Indien u zich niet kan vinden in de beslissing van onze Data Protection Officer, staat het u vrij om een klacht neer te leggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA) via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be