Op hoeveel vakantiedagen heb je recht?

Als je een volledig jaar voltijds hebt gewerkt, heb je wettelijk recht op 20 verlofdagen in het volgende jaar. Wil je graag weten op hoeveel dagen je dit jaar precies recht hebt? Bezorg ons dan je vakantieattesten van alle werkgevers waar je vorig jaar hebt gewerkt aan je Vivaldis-kantoor. Onze consulentes helpen je graag verder!

Hoe vraag ik een vakantieattest aan?

Als je arbeider bent bezorgt de RJV je je vakantie-attesten! Ben je aan de slag als bediende? Dan kan je ze opvragen bij je vaste Vivaldis-kantoor.

Hoe zit dat precies met dat vakantiegeld?

Als uitzendkracht heb je recht op je jaarlijkse vakantie en uiteraard ook op je vakantiegeld! We berekenen dat door te kijken hoe vaak je hebt gewerkt bij klanten in het jaar dat voorafgaat aan het vakantiejaar en hoeveel je daar precies hebt verdiend.  Er zijn wel nog wat verschillen tussen de voorwaarden voor arbeiders en bedienden als we het over de uitbetaling van het vakantiegeld hebben.

Arbeiders krijgen namelijk hun vakantiegeld (van het werk van het jaar voordien) uitbetaald door de RJV in de loop van de maand juni.

Verder wordt dat vakantiegeld uitsluitend betaald via overschrijving, rechtstreeks op je bankrekening.  Wat uiteraard ook betekent dat het enkel wordt uitbetaald als de RJV je bankrekeningnummer kent. Als dat nog niet het geval is kan je het hen bezorgen via hun website op https://www.rjv.fgov.be/nl/home

En wat met mensen met een bediendencontract? 

Wel! Bedienden ontvangen op het einde van ieder contract hun vakantiegeld van Vivaldis rechtstreeks bovenop het loon; dat heet dan het vertrekvakantiegeld!

Op welk bedrag kan ik rekenen? 

Wettelijk is het vakantiegeld vastgelegd op 15,34% van je jaarlijks brutoloon (als je je fiche 281.10 van het afgelopen jaar bij de hand neemt kan je dat eenvoudig even narekenen).

Heb ik als schoolverlater recht op vakantie?

Het eerste jaar heb je in essentie geen recht op vakantie (grotendeels omdat je dus het jaar daarvoor niet gewerkt hebt).  Maar de overheid gunt je af en toe ook wel wat! Een tijdje geleden hebben ze namelijk het systeem van jeugdvakantie ingevoerd.  Daardoor kan je, als je jonger bent dan 25 jaar en ten minste een maand hebt gewerkt in het jaar waarin je je studie hebt afgesloten, toch enkele weken uitblazen! De uitkering wordt geregeld door de RVA en je kan ze via dit document aanvragen.

Wat als ik ziek ben? Word ik dan gewoon betaald?

Als je ziek bent heb je in essentie recht op wat heet het “gewaarborgd loon” gedurende de periode waarin je ziek bent.  Om echter van dat recht te genieten moet je aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. Je hebt ons laten weten dat je ziek bent tussen 8:30 & 9:30 ’s ochtends. Zo hebben wij de tijd om de klant op de hoogte te stellen en kunnen we eventueel nog voor vervanging te zorgen.
  2. Je hebt je medisch attest binnen de 48 uur na de begindatum aan ons bezorgd.
  3. Je hebt minstens een kalendermaand anciënniteit bij ons (dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld bij ons hebt gewerkt tussen 23/10 en 22/11). Hou er rekening mee dat je anciënniteit terugzakt naar 0 als je meer dan 7 dagen niet voor ons werkt.

Wat met klein verlet?

Je hebt als uitzendkracht dezelfde rechten als een werknemer die rechtstreeks in dienst is bij het bedrijf waar je aan de slag bent gegaan; zo kan een huwelijk, een overlijden of het nakomen van je verplichtingen als burger (zoals: zetelen in de jury of getuigen in de rechtbank) je het recht verlenen om afwezig te zijn terwijl je je loon behoudt.  Wil je meer info? Contacteer dan je Vivaldis kantoor!