Vivaldis Interim https://www.vivaldisinterim.be/nl/ https://www.vivaldisinterim.be/media/1802/vivaldis-interim-logo.png
2021-10-14
Ref. A-488143
 • Interim

Functie

Je leidt een 6-tal bouwprojecten van innovatieve gebouwen.

 • Je garandeert de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen overeenkomstig de vooropgestelde kwaliteit, scope, budget en timing binnen de interne infrastructuurvisie.
 • Een goede opvolging en voldoende rapportering zijn belangrijk. Je zal hiervoor de interne methodiek, tools en standaarddocumenten gebruiken.
 • Je legt het bouwprogramma vast in de projectdefinitie, rekening houdend met het intern bouwbeleid (innovatief, optimalisatie ruimtegebruik, duurzaamheid,…) en in nauwe samenwerking met de scholengroep en de school. Hiervoor organiseer je workshops met de scholengroep en de school.
 • Je stelt de externe partners aan (studieteam, aannemer of design built team). Hiervoor maak je de nodige (prestatie)bestekken op en volg je de procedure volgens de wetgeving op overheidsopdrachten.

De toegewezen projecten kunnen in de verschillende fase van de projectlevenscyclus zitten : opmaak projectdefinitie, aanstellen extern studieteam of bouwteam(DB), ontwerpfase, uitvoeringsfase,...tot aan de definitieve oplevering.

Een goede kennis van de wetgeving op overheidsopdrachten is belangrijk.

Ervaring met opmaak van bouwprogramma’s (bij voorkeur school of aanverwante functie) is belangrijk.

Je moet ook nota’s kunnen schrijven in functie van rapportering, budgetvraag, opmaak selectie-en gunningsverslagen,…

Profiel

 • Bij voorkeur Master architectuur, of Master Bouwkunde met minimum 3 jaar ervaring innovatieve scholenbouw
 • Aantoonbare ervaring met opmaak van prestatiebestekken
 • Aantoonbare ervaring opmaak projectdefinities innovatief onderwijs
 • Aantoonbare opleiding projectmanagement
 • Ervaring met projectmanagement bouwprojecten
 • Ervaring met wetgeving overheidsopdrachten
 • Oordeelsvorming
 • Kunnen samenwerken
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Voortgangscontrole

Wat je van ons krijgt

 • Loon is bespreekbaar
 • Extra legale voordelen

Solliciteer