Ref. A-387624
  • Interim

Functie

Voro de regio Antwerpen zijn wij op zoek naar een werkplaatsverantwoordelijke : 
Het op de werkvloer sturen van de ombouw van lichte vrachtwagens op efficiënte en technisch correcte manier zodat tijdig
de geplande opdrachten volgens de verwachte kwaliteitsnormen kunnen worden afgewerkt
Werkorganisatie atelier
Het organiseren en voorbereiden van het atelier op een manier die het team van ombouwers toelaat efficiënt hun
werkzaamheden aan te vatten en hun opdrachten binnen het voorziene tijdsbestek tot een goed einde te brengen.
Taken:
 De om te bouwen voertuigen klaarzetten en gedurende de opdracht organiseren op wijze dat het team efficiënt
kan doorwerken.
 Het opmaken van de dagplanning en het verdelen van de uit te voeren taken
 Het voorzien van de juiste werkmiddelen
Coachen en ontwikkelen
Het motiveren, coachen en bijsturen van het team van ombouwers teneinde hen in staat te stellen de opdrachten op de
juiste manier aan te pakken en hun kennis en kunde continu te ontwikkelen.
Taken:
 Kennen van sterktes en potentieel van alle medewerkers en hierop inzetten bij het verdelen van het werk.
 Herkennen van het ontbreken van vaardigheden en kennis in het team en hieraan de gepaste acties koppelen
 Tijd nemen om kennis en vaardigheden over te dragen aan de medewerkers van het team
 Op gestructureerde en regelmatige wijze feedback geven aan de medewerkers van het team
 Waken over de opleidingsbehoeften van het team
 Gevolgde opleidingen op het terrein opvolgen zodat het geleerde ook in praktijk kan worden gebracht en de
inspanningen van een opleiding maximaal resultaat hebben.
 Ontwikkelen van discipline
 Handhaven van een goede communicatie naar het team( bvb door take 5 meeting in ochtend, statussen te
communiceren, successen te vieren, …)
 Creëren van een team dat respect heeft voor elkaar en bereid is voor elkaar in te vallen.
Uitvoeren van ombouw
Het zelf uitvoeren van ombouwopdrachten als lid van het team teneinde opdrachten op tijd en volgens de
vooropgestelde kwaliteitsvereisten af te ronden.

Profiel

  • resultaatgericht
  • stressbestendig
  • werken in team
  • Technische aanleg
  • Ervaring met monteren
  • Kennis elektriciteit is een pluspunt
  • Type mentor, coach

Wat je van ons krijgt

Optie vast na geslaagde interimperiode

Solliciteer