(hieronder genoemd de boekenbeurs-wedstrijd)

  • Concept

De boekenbeurs-wedstrijd is een wedstrijd die georganiseerd wordt door Vivaldis Interim. Mensen die reageren op de post waarin wij de tickets verloten worden door een automatisch (verifieerbaar) systeem gekozen als winnaar. Daaropvolgend sturen wij hen een privébericht waarin wij hen verzoeken om hun email adres om hen de e-tickets toe te kunnen sturen.

  • Looptijd en timing

 

De wedstrijd start 25/10/2019 om 12:00 en loopt tot 28/10/2019, er kan doorlopend gespeeld worden al is de deelname wel beperkt tot 1 per persoon c.q. Facebook account. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van werknemers van Vivaldis Interim (zij kunnen wel deelnemen, maar niet winnen). De winnaars worden na winst persoonlijk gecontacteerd via een privébericht op Facebook. De wedstrijd wordt dagelijks afgesloten om middernacht en dit tot en met dinsdag 28 oktober 2019. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijzen.

  • Prijzenpot

Wij verloten 10 duo- c.q. 20 individuele toegangstickets voor de Boekenbeurs in Antwerpen 2019. Winnaars kunnen hun tickets niet wisselen of ruilen voor een ander type compensatie vanuit Vivaldis. Alle prijzen zijn persoonlijk en kunnen dus niet doorgegeven worden aan derden of omgeruild worden voor geld.

  • Deelname aan de wedstrijd

Elke deelnemer die aan de wedstrijd wil deelnemen, dient enkel de correcte Facebookpost te liken. Er kan maar 1 x in de looptijd van de wedstrijd worden deelgenomen worden door eenzelfde persoon c.q. Facebook account.

Bij meerdere deelnames weerhoudt Vivaldis Interim enkel de eerste deelname. Deelnemers moeten op Facebook geregistreerd zijn met hun echte voornaam, naam om recht te hebben op de prijs die ze gewonnen hebben.

Speelt een deelnemer onder een valse naam of adres mee, dan kan Vivaldis Interim een andere winnaar trekken.

Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de inrichter.

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Vivaldis Interim zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

Vivaldis Interim behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

  • Uitloten van de winnaars

De trekking gebeurd door middel van de externe tool Woobox; na afloop zullen wij de uitgelote winnaars contacteren om hun de gewonnen tickets te bezorgen via email. Vivaldis Interim kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de partners m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijzen. Vivaldis Interim zal niet verplicht zijn, indien de leverancier in gebreke blijft, een andere prijs te verstrekken.

  • Privacy

De gegevens van de deelnemers die zich registreren worden opgenomen in het bestand van Vivaldis Interim in de mate dat deze nodig zijn voor het verstrekken van de tickets. Daaropvolgend zullen zij verwijderd worden conform GDPR best-practices.