Wanneer wordt mijn loon uitbetaald?

Je weet uiteraard graag wanneer je zal worden uitbetaald.  Wel dat vertellen we graag! Je loon wordt elke woensdag op ons kantoor verwerkt. Zo zorgen we ervoor dat het zeker die vrijdag nog op je rekening verschijnt 😉.

Hoe zit het met de bedrijfsvoorheffing?

De bedrijfsvoorheffing is de belasting die op je loon wordt ingehouden door Vivaldis. Het gaat over een vast percentage van 18,80%. Je vindt het terug op je loonfiche.

Wil je de ingehouden bedrijfsvoorheffing verhogen? Neem contact op met je Vivaldis-kantoor. Zo vermijd je om een hogere belastingaanslag te moet betalen.
Elk jaar krijg je van Vivaldis de welbekende fiche nr. 281.10, die je nodig hebt om je belastingaangifte in te vullen.

Wanneer mag je je loonbrieven verwachten?

Wij versturen je loonbrieven elke donderdag via mail. 

Tijd om de belastingen te betalen?

Elk jaar krijg je van Vivaldis de fiche 281.10 waar je een overzicht op terugvindt van alles wat je verdiend hebt bij Vivaldis in het afgelopen jaar; zo kan je goed voorbereid aan de slag bij de aangifte.

Krijg ik als uitzendkracht ook een eindejaarspremie?

Als je voldoet aan de voorwaarden die je hier kan terugvinden ontvang je in december automatisch een formulier van het Sociaal Fonds. Je strijkt op die manier een eindejaarspremie op die ongeveer 8,33% van je brutoloon bedraagt.

Wordt een feestdag uitbetaald?

Wel dat verschilt!

Stel dat je fulltime aan de slag bent dan heb je recht op een loon per feestdag of vervangingsfeestdag (dat is bvb. een feestdag die op een zondag valt en die de maandag die erop volgt wordt opgenomen).  Uiteraard is het loon voor de feestdag gelijk aan het loon voor een gewone werkdag. De berekening wordt gemaakt op basis van het uurloon dat je op de dag voor de feestdag hebt ontvangen.  Er is wel één uitzondering! Ben je de dag voor of na de feestdag onwettig afwezig? Dan heb je geen recht op loon!

Als je deeltijds aan de slag bent heb je alleen recht op feestdagen en vervangingsdagen als die samenvallen met dagen waarop je gewoonlijk zou werken.  Als je dus normaal niet op maandag werkt kan je in dit model dus ook nooit aanspraak maken op het loon voor een feestdag die op maandag valt.

Heb ik recht op maaltijdcheques?

Gelukkig bestaat hier een eenvoudige regel voor, krijgen je collega’s die vast in dienst zijn maaltijdcheques? Wel dan krijg jij ze ook! Heb je nog geen Edenred-kaart? Dan bezorgen wij die bij jou thuis tussen de 6 & 8 weken na de aanvang van je contract!

Wat als ik ziek ben? Word ik dan gewoon betaald?

Als je ziek bent heb je in essentie recht op wat heet het “gewaarborgd loon” gedurende de periode waarin je ziek bent.  Om echter van dat recht te genieten moet je aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. Je hebt ons laten weten dat je ziek bent tussen 8:30 & 9:30 ’s ochtends. Zo hebben wij de tijd om de klant op de hoogte te stellen en kunnen we eventueel nog voor vervanging te zorgen.
  2. Je hebt je medisch attest binnen de 48 uur na de begindatum aan ons bezorgd.
  3. Je hebt minstens een kalendermaand anciënniteit bij ons (dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld bij ons hebt gewerkt tussen 23/10 en 22/11). Hou er rekening mee dat je anciënniteit terugzakt naar 0 als je meer dan 7 dagen niet voor ons werkt.

Wat met klein verlet?

Je hebt als uitzendkracht dezelfde rechten als een werknemer die rechtstreeks in dienst is bij het bedrijf waar je aan de slag bent gegaan; zo kan een huwelijk, een overlijden of het nakomen van je verplichtingen als burger (zoals: zetelen in de jury of getuigen in de rechtbank) je het recht verlenen om afwezig te zijn terwijl je je loon behoudt.  Wil je meer info? Contacteer dan je Vivaldis kantoor!

Bouw ik pensioen op als uitzendkracht?

Alles wat je tijdens je loopbaan verdient, wordt in aanmerking genomen bij de berekening van je wettelijke pensioen, inclusief je inkomen als uitzendkracht!

Heb ik recht op een pensioenpremie?

De pensioenpremie is eigen aan sectoren waarin de “sectorale tweede pijler” bestaat!  Uitzendkrachten die in deze sectoren worden tewerkgesteld kunnen aanspraak maken op de pensioenpremie. Klassiek zal deze bij elke loonverwerking uitbetaald worden.