Misschien ook interessant voor jou?

DISPATCHER/PLANNER

 • Asse
 • Voltijds
 • Optie vast

DISPATCHER/PLANNER m/v

 

Je coördineert en voert de opvolging uit van chauffeurs, vrachtwagens en hun cargo. Je werkt nauw samen met collega’s van verschillende diensten en je rapporteert aan de Team Leader Transport:

 • Je lost proactief problemen op die zich stellen tijdens de uitvoering van de ritten.
 • Je houdt nauw contact met de chauffeurs en de klanten; dit doe je zowel telefonisch als via onze TMS’en.
 • Je voert de administratieve verwerking uit van de uitgevoerde ritten.
 • Je verzorgt de opvolging van de transportopdrachten; zowel tijdens als na de uitvoering.
 • Je kijkt na en verwerkt de gegevens uit de boordcomputer en controleert de temperatuurregistratie aan de hand van de tachograaf en ritbladen.
Lees Meer

Dispatcher

 • Bornem
 • Voltijds
 • Tijdelijk
For a customer situated in Bornem, we are on the lookout for a temporary order management & inventory control clerck.

Primary accountabilities:
 • Manage and monitor the flow of orders the DC.
 • Raise awareness when orders are at risk to be ready in time for shipment.
 • Daily align the workload with the targets and staffing of the departments.
 • Intensive communication with supervisors and teamleaders.
 • Be the first point of contact for customer services, concerning claims, workload in the DC, priorities and customer specific requests.
 • Design and manage labels in label software.
 • Follow-up on customer supplies labels.
 • Wave orders in collaborations with other departments.
 • Look for and work on continuous improvement projects.
 • Waving methods.
 • SLA's.
 • Performance tracking.
 • Prepare mangements reports.
 • Make ad hoc reports.
 • Business analysis.
 • Assist on QMS project.
 • Support the business to reach the targets.
 • Gathering daily data and reporting to departments.
 • Organizing destroy activities.
 • First line contact for inventory control operators.
Lees Meer

Planner

 • Puurs
 • Voltijds
 • Optie vast
Voor een bedrijf te Puurs, regio Antwerpen, zijn we op zoek naar een Planner.
Functie:
 • Je stelt een optimale dag- of weekplanning op van de inzamelroutes en de chauffeurs/beladers. In functie van nieuwe of wegvallende klanten pas je de planning aan, rekeninghoudend met een maximale service gerichtheid.
 • Je zorgt voor de administratieve opvolging van dagrapporten, transportdocumenten, schadegevallen en prestaties.
 • Je stuurt de chauffeurs/beladers aan en coacht hen tijdens de uitvoering van de dagelijkse geplande werkzaamheden.
 • Je voert de evaluatie- en functioneringsgesprekken met de chauffeurs/beladers en stelt de verlofplanning op.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de klanten inzake routewijzigingen, klachten of vragen rond ophalingen.
 • Je overlegt met de garage wanneer herstellingen en onderhoud dienen te gebeuren.
Lees Meer

Planning reporting officer

 • Puurs
 • Voltijds
 • Optie vast
Voor onze klant in Puurs, regio Antwerpen kijken we uit naar een Planning & Reporting Officer.
Als Planning & Reporting Officer heb je onderstaand takenpakket: 
 • Binnen Product Sales zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega, een Planning & Reporting Officer.
 • Je beheert één (of meerdere) afvalstromen die door de Commercial Waste België organisatie worden ingezameld of gecontacteerd bij binnen- en/of buitenlandse verwerkers. Hierbij rekening houdend met milieu- en veiligheidsaspecten, kwaliteit, prijs, continuïteit en marktconformiteit en het waarborgen van een optimale invulling geven aan aangegane contractverplichtingen en te leveren volumes met eindverwerkers.
 • Je rapporteert hiërarchisch aan de Manager Combustible Waste & Control Tower. Tevens houdt de Planning & Reporting Officer intern contact met collega’s van de afdeling Control Tower (vrachtbeurs), Materials en de regio’s en houdt extern contact met verwerkers, eindverwerkers en Op- & Overslagen.
 • Stuurt dagelijks een (of meerdere) Combustible Waste stromen aan (BE).
 • Voert de praktische regie functie tussen (eind)verwerkers en regio’s, borgt vraag en aanbod in relatie tot budget en verdeelplan.
 • Reageert, dirigeert pro-actief en volgt veranderingen op in vraag en aanbod in realisatie tot budget en verdeelplan.
 • Signaleert, rapporteert en lost op afwijkingen in relatie tot budget en verdeelplan en volgt deze op naar regio, AVI en eindverwerker.
 • Verwerkt dagelijks informatie in relatie tot budget en afgegeven planningen en stelt hier de benodigde rapportages op.
 • Levert bijdrage aan verdeelplannen en jaarbudgetten.
 • Stelt op en bewaakt exportvergunningen op het gebied van Combustible Waste en verzorgt overige documentatie (transportdocumenten en gevarenkaarten) die betrekking hebben op (inter) nationale transporten (BE).
 • Werkt m.b.t. (inter)nationaal bestemde transporten samen met EVOA Officer en zijn/haar medewerkers zodat alle betrokken (toezichthoudende- en handhavende) instanties en verwerkers geïnformeerd zijn.
 • Intern aanspreekpunt voor de afdeling Finance en MSO (WC Materials) wat betreft de juiste opvolging van contracten en de te hanteren tarieven hierin.
 • Mede verantwoordelijk voor de keten (transport en bewerking) en weet deze samen met de stakeholders zodanig te organiseren/coördineren dat aan de gewenste Service Level Agreements voldaan wordt.
 • Mede verantwoordelijk voor het continu optimaliseren van de keten, en werkmethoden, binnen de afgesproken kaders vanuit financieel, service- en duurzaamheidperspectief.
 • Mede ontwikkelingen van de visie op het gebied van afvalverwerking door het analyseren van relevante trends en marktontwikkelingen. Gewenste verbeteringen implementeren en doorvoeren in het proces.
 • Je werkt mee en verbindt zich tot het SHEQ engagement.
Lees Meer

Dispatcher

 • Temse
 • Voltijds
 • Optie vast
Voor onze klant te Temse zijn we op zoek naar een Dispatcher (m/v):
 • Je ondersteunt de planner in zijn dagelijkse activiteiten en je zorgt voor de administratieve opvolging en afhandeling van alle transportdossiers.
 • Je hebt dagelijks veelvuldig contact met onze klanten inzake hun transportopdrachten, terugmeldingen, extra kosten.
 • Je volgt de chauffeurs continue op e nziet toe op het naleven van de rij- en rusttijden.
 • Je maakt het kostendossier aan en zorgt voor de dagelijkse aanmeldingen.
 • Je houdt verschillende lijsten up-to-date.
Lees Meer