Ref. A-406362
 • Interim

Functie

In het kader van het onderzoek naar en de ontwikkeling van finale bergingssystemen voor het radioactieve afval (bovengronds en ondergronds), zal je op basis van de input van je collega’s berekeningen rond het transport van vloeistoffen en opgeloste stoffen (en mogelijks warmte) uitvoeren.

Dit omvat zowel de uitwerking van modellen als de nodige kwalificatie, verificatie en validatie van de modellen (QA/QV analyses). De resultaten zal je nadien evalueren en integreren zodat een coherente en gefundeerde diagnose of aanbeveling kan geformuleerd worden die bijdraagt tot een effectief en efficiënt duurzaam afvalbeheer.

Op termijn zal je ook een wetenschappelijke en redactionele rol spelen in de opmaak van veiligheidsdossiers en –rapporten. Hiertoe is het van belang om op basis van de input van je expert- collega’s in verschillende wetenschappelijke disciplines syntheses op te maken en conceptuele ontwerpen voor te stellen.

De belangrijkste taken hierbij zijn :

 • Je ontwikkelt in overleg met je collega’s de modellen die de nodige resultaten kunnen leveren.

 • Je verzorgt ook de nodige QA/QV aspecten voor de uitvoering van de modellen.

 • Je ondersteunt collega’s met berekeningen specifiek in het kader van de onderzoeksactiviteiten.

 • Je stelt technisch-wetenschappelijke syntheserapporten op die de integratie van de verkregen

  resultaten in andere studies mogelijk maken.

 • Je werkt in nauwe samenwerking met de voltallige ploeg uit alle vak- en deelgebieden en zorgt

  voor een optimale synergie en kennisdeling.

 • Je bent redactioneel verantwoordelijk voor onderdelen van het veiligheidsdossier.

 • Je synthetiseert de gedetailleerde kennis van je expert-collega’s in verschillende

  wetenschappelijke disciplines en ontwikkelt conceptuele modellen.

 • Je stuurt en volgt de eventuele bijdrages van derden (onderzoekscentra, universiteiten, ..) in detail

  op en staat garant voor gedetailleerde kwaliteitscontroles van deze bijdragen.

Profiel

 • Je beschikt over een diploma van master of doctor in de (ingenieurs-) wetenschappen, of equivalent door ervaring.

 • Ideaal heb je enkele jaren relevante ervaring in stroming en transport in poreuze media.

 • Je bent georiënteerd op multidisciplinaire projecten met een sterk wetenschappelijk karakter.

  Ervaring binnen het R&D-gebied is een pluspunt.

 • Kennis van finite element analysis and simulation softwares (e.g. COMSOL) is een pluspunt.

 • Expertise in andere domeinen van modelleringen, zoals mechanica van poreuze media of

  (geo-)chemische modelleringen zijn een pluspunt.

 • Je hebt interesse in het beheer van radioactief afval. Je eigen bijdrage mogen leveren aan een

  veilig en effectief beheer van radioactief afval spreekt je aan.

 • Je kan technische en wetenschappelijke aspecten integreren en combineren met het

  administratieve dossier- en gegevensbeheer.

 • Je hebt een analytische geest die gepaard gaat met een strikte, methodische en pragmatische aanpak. Je kan tot een concrete, doelgerichte en efficiënte synthese en uitvoering komen van de nodige acties en taken.

 • Je hebt goede organisatievaardigheden die jou in staat stellen om verschillende dossiers gelijktijdig te beheren. Efficiënt tijdsbeheer en resultaatgerichtheid zijn jouw drijfveren.

 • Je hebt een praktische en operationele kennis van het Frans, zowel schriftelijk als mondeling en een goede kennis van technisch-wetenschappelijk Engels. Goede kennis van het Nederlands (lezen en schrijven) is een vereiste omdat het veiligheidsdossier voor de oppervlakteberging in het Nederlands moet worden opgesteld.

 • Je bent contactvaardig en je kan je communicatiestijl vlot aanpassen aan verschillende stakeholders en situaties.

 • Je hebt uitstekende redactionele vaardigheden en een vlotte professionele presentatiestijl.

 • Je kan goed overweg met de courante bureauticatoepassingen.

 • Je bent bereid je regelmatig te verplaatsen naar de sites waar de onderzoeksprogramma’s

  plaatsvinden, alsook naar het buitenland.

Wat je van ons krijgt

Vast na een geslaagde interimperiode.

Solliciteer