2020-09-03
Ref. A-454146
 • Interim

Functie


Uitvoeren van administratieve taken omtrent de loonadministratie, sociale wetgeving teneinde bij te dragen tot de realisatie van de HR doelstellingen van de onderneming.


Taken
- Correcte en tijdige verwerking van aanwervingen, loopbaanstappen (voltijdse/deeltijdse schorsing, promotie, enz.) en beëindiging contract teneinde in een correcte uitbetaling van lonen te voorzien.
- Bijkomende berekeningen: vakantiegeld en -dagen, diverse premies (eindejaarspremie, winterpremie, vakantiepremie, anciënniteitspremie, enz.), progressieve werkhervatting, wacht- en permanentievergoeding, shiftvergoeding, invaliditeitsrentes.
- Controle en nazicht van jaaroverzichten en fiscale fiches
- Kennis van verzekeringspolissen (groeps- en hospitalisatiepolis)
- Fungeren als aanspreekpunt voor RVA, mutualiteit, fiscus enz.
- Interne communicatie naar werknemers, HR Community als dossierbeheerder omtrent sociale wetgeving, interne procedures, statuten en reglementen.
- Beantwoorden van vragen omtrent de loonberekening, opmaken van loonsimulaties
- Administratieve taken personeelsadministratie (financiële en sociale voordelen)
- Verzorgen van interne rapportering

Profiel

 • Junior payroll consultant die een aantal jaren ervaring moet hebben in sociale wetgeving, voor de privésector.
  Kennis en aantoonbare ervaring met contractuele personeelsleden.
  Ervaring in payroll met HR-software SAP.
  Ervaring met administratieve processen in SAP HR, alsook de achterliggende payroll-processen
  Kandidaat is in staat om zelfstandig te werken in een complexe omgeving en een context van integratie van twee bedrijven.

  Aantoonbare ervaring binnen HR domeinen (werving en selectie, onthaal medewerkers,...)
  Aantoonbare ervaring in payroll - junior 1 jaar
  Aantoonbare ervaring met achterliggende payrollprocessen SAP
  Aantoonbare ervaring met sociale wetgeving zowel openbare sector als privé sector
  Aantoonbare ervaring met SAP HR implementaties
  Taalvereiste: Nederlandstalig

Wat je van ons krijgt

 • Startdatum opdracht: 15/07/2020
  •             Einddatum opdracht: 31/12/2020
  •             Locatie opdracht: Melle
 • Loon is bespreekbaar
 • Goede ligging, gemakkelijk bereikbaar met OV 

Solliciteer