Misschien ook interessant voor jou?

Administratief bediende

 • Zaventem
 • Voltijds
 • Optie vast

Voor een advocatenkantoor gelegen te Zaventem zoeken wij een administratief bediende.
De firma zorgt voor onafhankelijk en gespecialiseerd EU- en bedrijfsrechtadvies met volledige ondersteuning voor conflictbeheer.

Taken:
 • Printen van proefdrukken (facturen + bijhorende details)
 • Een eerste verbetering van o.a. typo’s, tarieven, taal v/d factuur, projectnamen,…)
 • Proefdrukken klasseren per advocaat/medewerker
 • Na nazicht/goedkeuring door advocaat/medewerker definitieve verbetering van overzichten
 • Bij bijkomende kosten : documenten opzoeken en bij factuur steken
 • Opmaken facturen (goed uitkijken voor uitzonderingen !! – vb. geen 5% kantoorkosten rekenen, forfaits aanrekenen, opsplitsen van facturen,…)
 • Eventueel per mail goedkeuring/po nummer vragen aan de cliënt
 • Facturen inschrijven in boek + excellijst
 • Begeleidende brieven opmaken
 • Brieven + facturen terug naar advocaten/medewerkers ter ondertekening
 • Kopies maken van facturen, overzichten, brieven en eventuele documenten re: kosten
 • Kopies chronologisch in map steken en originele facturen per post of per mail verzenden
Lees Meer

Administratief bediende

 • Zaventem
 • Voltijds
 • Optie vast

Voor een advocatenkantoor gelegen te Zaventem zoeken wij een administratief bediende
De firma zorgt voor onafhankelijk en gespecialiseerd EU- en bedrijfsrechtadvies met volledige ondersteuning voor conflictbeheer.

De voornaamste taken:

o    Implementeren van edits in een tekst
o    Verzorgen lay-out van een tekst
o    Omzetten van emails naar pdf en samenvoegen van pdfs
o    Opmaken van stukkenbundel, waaronder het editen/aanpassen/redacten van documenten
o    Opbouw van de stukkenbundel, zowel elektronisch als op papier

Lees Meer

Administratief bediende

 • Zaventem
 • Voltijds
 • Optie vast
Wij zijn op zoek naar een tijdelijke ondersteuning voor sales medewerkers in het proces van het prijzen van producten.

Functie:
cijfers in excel in te voeren, deze gegevens komen uit een ERP systeem SAP.
Lees Meer

Administratief bediende

 • Zaventem
 • Voltijds
 • Optie vast

Based in Belgium, the company is a fast growing and innovative company specialised in
 

 • project Development, Financing and Asset Management of

 • Large scale Commercial and Industrial Renewable Energy systems, mainly Solar PV, but also Storage and Hybrid systems, as well as Smart Energy Solutions

 • In Europe and in Africa

   

  DOEL VAN DE JOB

  Administratieve ondersteuning verlenen aan de verantwoordelijke van een dienst zodat deze dienst efficiënt beheerd kan worden en de verantwoordelijke kan focussen op de kernactiviteiten van de dienst.
   

  VERANTWOORDELIJKHEID

  Algemeen

  Verleent algemene ondersteuning in alle mogelijke vormen :

 • Office management (onthaal, kantoorgerelateerde bestellingen, postscreening en verdeling, vergaderzalen, ….)

 • Zorgt voor beheer van bureaumaterialen.

 • HR aspecten

 • Verleent ondersteuning bij de loonverwerking met het sociaal secretariaat.
 • Verzekert de correctheid van de input van het aanwezigheidsoverzicht..
 • Houdt de afwezigheden, overuren ed correct bij.
 • Zorgt voor de algemene opvang van nieuwe medewerkers (sleutels, uitleg praktische zaken, etc. )
 • Verleent algemene administratieve ondersteuning met behulp van de courante officetoepassingen
 • Staat in voor de archivering van alle te bewaren documenten van de diensten

 • Staat in voor het onthaal (fysiek en telefonisch) en is back up waar nodig en haalbaar.

 • Volgt vervaldagen & opzegtermijnen van contracten op.
   

 • Finance

  Verleent algemene ondersteuning in alle mogelijke vormen :

 • Geeft bijstand aan de administratie van de boekhouding

  Projecten/onderhoudsactiviteiten

 • Verleent administratieve ondersteuning aan management en de project engineers bij de praktische uitvoering van hun dagelijkse activiteiten.

 • Beheer Contracten en Klanten bestand

 • Bijhouden en archivering van de verschillende dossiers

 • Opvolging van status van specifieke dossiers van externe partijen (netbeheerders, klanten, studies…)

 • Ondersteuning van de praktische verwerking aankooporders

 • Assistentie in de aanmaak van “as build “ documentatie

 •  
 • Bereidt betalingen voor in het ERP pakket of rechtstreeks in het online bankingsysteem

 • Debiteurenbeheer

 • Opvolging te ontvangen fakturen

 • Controle aankoopfakturen met aankooporders en analyse/oplossen verschillen

Lees Meer

Administratief bediende / Office Manager

 • Zaventem
 • Voltijds
 • Optie vast

De firma is een algemene aannemer gespecialiseerd in totaalprojecten voor kantoren, showrooms, commerciële ruimtes en privéwoningen.

Met 20 jaar ervaring zijn ze uitgegroeid tot een belangrijke speler op het gebied van premium inrichtingsprojecten, door een combinatie van zowel expertise, kwaliteit, flexibiliteit en stiptheid.

De firma beheert uw projecten van A tot Z - met eigen teams - of fungeert als partner voor sleutel-op-de-deur oplossingen.
Elk project is uniek, ons uitgangspunt is altijd de wens van de klant.

Office Manager (m/v)

Uw functie :

Als Office Manager bent u verantwoordelijk voor het beheer van alle administratieve aspecten van ons bedrijf.
Deze veelzijdige en interactieve functie brengt u in permanente interactie met onze klanten/leveranciers/onderaannemers en met onze interne teams van Design, Engineering & Build.
De veeleisende aard van onze corporate projecten vereisen een onberispelijke uitvoeringskwaliteit.

Concreet houdt dit de volgende verantwoordelijkheden in:

 •   Finance/Boekhouding:

  o Beheerenopvolgingvanklantenfacturen
  o Validatie,coderingenbetalingvanallefacturenvanonzeleveranciers
   

 •   Human Resources:

o Loonbetalingen

o Beheersociaalsecretariaat

o Beheer car fleet - Officemanagement

o Ontvangstvanbezoekersenbehandelingvanoproepen

o Beheer van onze kantoren en van gerelateerde providers/ leveranciers
 

 • Werfadministratie:

o Werfmeldingen(CheckInAtWork)
o Reservatiecontainers&wegen
o Opmaken van veiligheid & gezondheidsplannen
o Ondersteuning voor opmaken van As Built plannen
o Deelname aan continue verbeteringsprocessen

Lees Meer