28 april 2021

Op 28 april 2021 is het dag van de Veiligheid en Gezondheid op het werk. En die laat Vivaldis niet zomaar passeren. Dit jaar zetten we veiligheid letterlijk in de kijker, met onze safety mirrors. Een ludieke sensibiliseringsactie die kadert binnen ons principe ‘Veiligheid is wat je er van maakt!’ En daar blijft het niet bij.

De International Labour Organisation zet dit jaar werelddag van de Veiligheid en Gezondheid in het teken van preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Een thema dat ons past, want Vivaldis doet er sowieso alles aan om arbeidsongevallen op de werkplekken tot een minimum te herleiden. Maar we werken nu eenmaal met mensen, dus... accidents happen! Vivaldis stelt als grootste prioriteit dat haar uitzendkrachten steeds op een veilige manier kunnen werken. We selecteren onze klanten op basis van hoe ze omgaan met veiligheid en welzijn voor hun medewerkers én uitzendkrachten. We sensibiliseren en nemen ACTIE als er zich een gevaarlijke situatie voordoet. Hoe we hiermee aan de slag gaan? Dat zetten we graag in de kijker.

#1 Safety selfie, check!

Binnenkort blinken onze Vivaldis Construct kantoren met een safety mirror! Het is heel simpel, want we nodigen iedereen die op een werf staat uit om de zelftest te ondergaan via een checklist: alle verplichte kledij aan? Check! Zo kan zelfs een onaangekondigd werfbezoek leuk zijn en wedden dat de arbeiders de volgende ochtend wél in de spiegel kijken voor ze de deur uitgaan?

#2 Toolboxmeeting

Wij als Vivaldis wilden toch eens dieper ingaan op de arbeidsongevallen van het voorbije jaar en samen met Vivaldis Dendermonde hebben ze daar enkele conclusies uit getrokken. Hierdoor kwam de toolboxmeeting tot stand. De toolbox wat? Een toolboxmeeting is een kort gesprek met de bedrijven op regelmatige basis over één of twee veiligheidsissues die leidinggevenden nog eens met hun team willen doornemen. Denk maar aan een werkpostfiche, het gebruik van gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen, werken op hoogste, gevaarlijke stoffen, … Besluit: dit werkt! Je bewust zijn van de risico’s resulteert uiteindelijk altijd in minder arbeidsongevallen.

#3 Vorkheftruckopleiding

Ongevallen met een vorkheftruck bevinden zich in de top vier van meest voorkomende arbeidsongevallen Dat klinkt niet goed en vraagt om extra vo(o)r(k)zichtigheid! Dus zette Vivaldis Zaventem samen met de klant een extra opleiding op poten rond veilig gebruik van een vorkheftruck. Aan de hand van groepsoefeningen en dieptegesprekken leren de kandidaten over de risico’s en aandachtspunten van werken met een heftruck en hoe arbeidsongevallen te voorkomen.

Neem je liever zo weinig mogelijk risico’s en wil je je bewust zijn van de risico’s en de gevaren op je werkplek? Reken op Vivaldis. Samen maken we van jouw werkplek een veilige omgeving.

Recente blog posts