05 december 2019

Als uitzendkracht heb je net zoals bedienden, arbeiders, deeltijdwerknemers of anderen recht op vakantiedagen. Enkel verschilt het hier en daar een beetje. Net hetzelfde geldt voor het vakantiegeld. Iedereen heeft er recht op, maar iedereen wordt op een andere manier uitbetaald.

Als je een volledig jaar werkt in een 5-dagen stelsel, dan heb je het jaar daarna recht op minimum 20 betaalde vakantiedagen.
Werk je in een 6-dagen stelsel, dan heb je recht op 24 vakantiedagen.
Je hebt ook nog eens recht op 10 wettelijke feestdagen. Als deze in het weekend vallen kan je deze op een ander moment opnemen, bij sommige bedrijven staat dit vast, bij andere mag je deze vrij kiezen.

Voor een arbeider wordt het loon van vakantiedagen niet betaald door de werkgever. In de maand mei of juni ontvang je dan een vakantiecheque. Dit wordt betaald door het vakantiefonds, namelijk de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

Voor een bediende wordt de betaling rechtstreeks met de werkgever geregeld. Bedienden krijgen ook hun vakantiegeld op het moment dat ze op vakantie zijn, hun loon loopt dus gewoon door.

Als uitzendkracht heb je dus ook recht op vakantiedagen en vakantiegeld.
Deze dagen worden ook weer berekend naargelang het aantal gewerkte dagen van het voorbij jaar.

Wat als je het voorbije jaar nog niet of weinig hebt gewerkt?

Jeugdvakantiedagen

Je hebt recht op jeugdvakantiedagen als je in het jaar dat je afstudeert minstens 1 maand ergens bent tewerkgesteld. Deze vakantiedagen kunnen worden opgenomen na de uitputting van de gewone betaalde vakantie. Dit gaat over maximum 4 weken. 

Aanvullende vakantie

Enkel werknemers die een activiteit starten of hervatten hebben recht op aanvullend verlof.
Bijvoorbeeld:

  • Loopbaanonderbreking
  • Volledige werkloosheid
  • Ouderschapsverlof
  • Verlengde ongeschiktheid
  • Afgestudeerden die geen recht hebben op jeugdvakantiedagen

Deze aanvullende vakantie geeft elke werknemer die een volledig jaar werkt recht op 4 weken vakantie. Als u slechts 6 maanden heeft gewerkt heeft u recht op 2 weken vakantie.

Als je nu toch nog meer vakantiedagen wil, kan je altijd onbetaalde vakantie aanvragen!