20 februari 2019

We zijn alweer klaar met de eindejaarsfeesten en zo kunnen we ook dit jaar weer de balans op maken van het afgelopen jaar. Ook op het werk gaan de evaluatiegesprekken stilaan op gang komen. Heel wat werknemers krijgen al klamme handen als ze er nog maar aan denken, maar een evaluatie hoeft niet beangstigend te zijn. Wij helpen je graag op weg met de juiste voorbereiding, zodat je samen met je leidinggevende zelfverzekerd kan terugkijken op het vorige jaar.

Evalueer jezelf

Voor je aan tafel gaat zitten met je baas, is het belangrijk dat je zelf al even nadenkt over het afgelopen werkjaar. Zo kan je voor jezelf uitmaken waar je sterktes lagen en waarin je nog kan groeien. Je kan ook bekijken wat er minder goed ging en achterhalen waarom het hier misliep. Op die manier kan je zelf al beter inschatten hoe het afgelopen jaar verliep en hoef je meteen al minder gestresseerd te zijn. Bovendien kan je zo vlot reageren op vragen en opmerkingen over je prestaties.

Enkele vragen die je jezelf kan stellen: 

 • Welke verwachtingen waren er dit jaar afgesproken en heb je deze kunnen inlossen? Indien niet, waarom is dit niet gelukt? Misschien waren er bepaalde structurele zaken die je tegenhielden of was het eerder iets persoonlijk. Indien je wel de gevraagde resultaten hebt behaald, hoe heb je dit klaargespeeld?
 • Heb je zelf voldoening gehad van je werk? Kan je achterhalen waarom dit wel/niet het geval was? Sta je zelf positief ten opzichte van je prestaties in de afgelopen periode?
 • Er zijn sowieso wel aspecten van je job waarop je wat minder scoort. Probeer te bekijken of je hier al dan niet iets aan kan veranderen. Hoe kan je hier in het volgende jaar werk van maken. Heb je baat bij een extra opleiding?
 • Bedenk ook even waar je naartoe wil. Als je ambitie hebt om bij je huidige werkgever te blijven heb je er alle baat bij te bekijken of je huidige job nog past bij je kennisniveau. Heb je nood aan andere of extra taken of wil je meer verantwoordelijkheid? Of heb je het gevoel dat je huidige takenpakket te belastend is en je je doelstellingen hierdoor niet kan bereiken? Breng je leidinggevende hiervan zeker op de hoogte, samen kunnen jullie vast tot een goed compromis komen.

Terugkerende onderwerpen

Niet elke werkgever werkt op dezelfde manier en dus zijn er heel wat manieren om mensen te gaan evalueren. Toch zijn er steeds onderwerpen die bij bijna alle werkgevers de revue passeren.

 • Ben je tevreden met de huidige werksituatie? Heb je alles wat je nodig hebt om je taak goed uit te voeren? Zijn er zaken, al dan niet materieel die je werk zouden vergemakkelijken? Ben je tevreden met het kantoormateriaal? Stel dat je bijvoorbeeld al een heel jaar kampt met een zere rug door een slechte bureaustoel is dit de ideale gelegenheid om dit aan te halen.
 • De werksfeer is al bijna even belangrijk als je job-inhoud. Hoe werk jij samen met collega’s en hoe ervaar jij deze samenwerking zelf?
 • Misschien kan je zelf al nieuwe doelstellingen bedenken naar het nieuwe werkjaar toe. Hoe denk je deze te bereiken?
 • Ben je tevreden over de samenwerking met je leidinggevende? Kan je vlot bij deze persoon terecht en krijg je voldoende ondersteuning waar nodig van de leidinggevenden algemeen?
 • Hoe wil je graag evolueren op korte en middellange termijn? Hoe wil je dit bereiken?

Tips voor tijdens het gesprek

 • Je hoeft niet meteen in de verdediging te schieten en meteen overal een antwoord op kunnen bieden. Neem dus de tijd om te luisteren naar het verhaal van je leidinggevende en ga dan pas reageren.
 • Je krijgt een minder positieve opmerking die je niet kan plaatsen? Vraag dan zeker een extra woordje uitleg of enkele voorbeelden.
 • Zie een punt van kritiek niet meteen als een grote ramp en ga niet meteen in defensie. Anderzijds mag je gerust een compliment aannemen, en hoef je je prestaties niet noodzakelijk te onderschatten.